Oferta

 

Kompleksowe sprzątanie grobu

 

 • Wykonanie fotografii grobu przed przystąpieniem do prac,

 • Usunięcie starych kwiatów i wypalonych zniczy,

 • Oczyszczenie grobu i jego otoczenia z liści i innych zanieczyszczeń,

 • Wypielenie otoczenia grobu, usunięcie chwastów, skrócenie trawy,

 • Dokładne umycie, przy użyciu sprzętu dostosowanego do rodzaju kamienia,

 • Zapalenie jednego małego znicza, 

 • Wykonanie fotografii grobu po wykonaniu prac i przesłanie jej MMS lub e-mail,

 • Na życzenie klienta wykonujemy dodatkowe usługi.

Usługi dodatkowe
 • Zapalanie zniczy

 • Położenie żywych kwiatów doniczkowych lub ciętych

 • Posadzenie kwiatów w ziemi

 • Przycinanie krzewów i żywopłotów

 • Położenie bukietu z kwiatów sztucznych

 • Porządkowanie grobu po pogrzebie (usuwanie wypalonych zniczy i więdnących kwiatów)

 • Malowanie ławki

 • Wyczyszczenie i pomalowanie drewnianego krzyża

 • Otoczenie grobu żwirem białym lub grafitowym

 • Odśnieżanie grobu

 • Wirtualna wizyta na cmentarzu, na żywo za pomocą Skype (maks. 30 minut)

 • Odnalezienie grobu i przesłanie aktualnych zdjęć (MMS lub email)