OBSZAR DZIAŁANIA

Prowadzimy działalność na następujących cmentarzach:

 

Cmentarze Komunalne:

  • ODDZIAŁ OSOBOWICE ul. Osobowicka 59

  • ODDZIAŁ GRABISZYN ul. Grabiszyńska 333

  • ODDZIAŁ JERZMANOWO ul. Jerzmanowska 53

  • ODDZIAŁ LEŚNICA ul. Trzmielowicka 2

 

Cmentarze Parafialne:

  • Cmentarz św. Wawrzyńca ul. Bujwida 51

  • Cmentarz św. Rodziny ul. Smętna 1

  • Cmentarz Gminy w Pilczychach ul. Gosławicka 15

  • Cmentarz św. Agnieszki ul. Rędzińska 3 - 5